NAUJIENOS
San Sebastiano skrydis

Nacionalinio skrydžio taisyklės
 
Skrydis SAN SEBASTIAN 2022 m. liepos mėn.
 
1.Skrydis bus organizuojamas ,,KHGP Silezijos žemės‘‘ klubo.
Balandžių startas numatomas 2022.07.01-10.07, atsižvelgiant į oro sąlygas – organizatoriaus požiūriu.
 
2.Sąlyga skrydžiui įvykti – minimalus registruotų balandžių skaičius, ne mažiau 300.
 
3. Dalyvavimas skrydyje turi būti patvirtintas iki 2022-05-01, kartu su apmokėjimu į KHGP Ziemia Śląska sąskaitą.
Esant per mažam užregistruotų balandžių skaičiui, įmokos grąžinamos į dalyvio sąskaitą.
 
4.Mokestis už balandį yra 50 PLN / (+ - EUR 11/12) už balandį. Balandžių skaičius neribojamas.
 
5.Komandą sudaro 3 balandžiai – skaičiuojami pagal taškų sumą.
Komandų skaičius neribojamas.
 
6.Varžybų rezultatai bus skaičiuojamas Billenbergo metodu - remiantis 1/4 -25% (plius komandinis čempionatas)
 
a) varžybų trukmė skaičiuojama nuo tolimiausio atstumo, pagal - 100km/parai+2 d., t.y. 2000km = 20 dienų + 2 dienos = 22 dienos, skaičiuojant nuo paleidimo.
 
7.Saugumas 
a) narvų, kabinos plombavimo ir balandžių pakilimo filmavimas. Balandžių paleidimas tvirtinamas Ispanijos asociacijos priklausančiai FCI arba klubo atstovo. Planuojami trys sustojimai:
paukščių šerimui ir girdymui, iš kurių antras sustojimas yra ne trumpesnis kaip 8 valandos, šerimui ir girdymui, bei pertrauka vairuotojams.
Viskas registruojama, kad būtų išvengta nesklandumų.
b) registravimas:
- sparnų antspaudavimas mažiausiai ant dviejų plunksnu
(rašalo spalva pagal organizatoriaus pasirinkimą)
- guminis žiedas (numeris, serija, spalvą pasirenka organizatorius)
 
8. Galimybė sukurti surinkimo punktus Lenkijoje. Savanoriai norintys suorganizuoti pakrovimo punktą turi pranešti ,,Silezijos žemės KHGP‘‘ klubui iki 2022-03-01.
    Šis asmuo bus atleistas nuo mokesčio už 1 komandą, kai pakrovimo vietoje bus pakrauta min. 50 balandžių. Pakrovus virš 100 balandžių antras savanoris, irgi bus atleistas nuo 1 komandos mokesčio.
 
9. Pakrovimo punkte arba klubose galite registruoti balandžius ESK ir kitomis tradicinėmis sistemomis, tačiau visi balandžiai bus antspauduojami ir žieduojami guminiais žiedais, paskirtame ,,KHGP‘‘ klubo pakrovimo taškę -  Wilcza, Pilchovicų filialas, nepriklausomos komisijos (kviečiame dalyvauti per pakrovima komisijoje).
 
10. Balandžiai turi būti pristatyti kartu su pakrovimo sąrašais, koordinatėmis, veterinarijos gydytojo pažyma apie vakcinaciją, augintojo adresas ir telefonas - įtrauktas į pakrovimo sąrašą, į organizatoriaus nurodytą pakrovimo vietą (laikas ir data bus patikslinta)
 
11. Varžybose galima naudoti tradicinius ir ESK laikrodžius. Konkurso pripažinimo sąlyga, kreipimasis telefonu apie sugrižimo laiką, balandžio vardinis žiedo numeris, guminio žiedo numeris ir sparnelio nuotrauka su antspaudais ir augintojo duomenimis (konkurso pripažinimo sąlyga)
 
12. Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 8 valandas nuo balandžio sugrižimo (dėl dirbančių augintojų).
 
13. Pirmieji trys kiekvienos zonos balandžiai (6 arba 10, priklausys nuo registruotų varžyboms balandžių) bus apdovanuoti - dovanų čekiais. Taip pat pirmos trys kiekvienos zonos komandos - Diplomais ir medaliais.
Kiekvienam dalyviui – atminimo diplomas arba medalis.
 
14. Skrydžio varžybos bus suskirstytos į ZONAS (A, B, C), apytiksliai:
 
A. 1500-1750 km, B. 1750-1950 km, C. 1950 -.............
 
15. Nuo 2022-03-01 bus ruošiamas dalyvių sąrašas San Sebastiano skrydžiui, KHGP svetainėje.
 Registruotis galima numeriu +48 603 292 933. 
www.hgpzs.oddzial.com