NAUJIENOS
Mazūrų čempionas

 

 

2021 m. rugsėjo 13 d. įvyko finalinis bendros balandinės WG Mazury varžybų skrydis. Šioje balandinėje varžyboms nuo pavasario buvo ruošiami 2888 balandžiai. Varžybose dalyvavo ir 30 balandžių iš Lietuvos. Ruošdamiesi finalinėms varžyboms balandžiai įveikė 11 treniruočių ir 3 varžybų skrydžius. Paskutiniame finaliniame varžybų skrydyje iš WĄGROWIEC (360 km) dalyvavo 205 balandžiai, tarp jų ir 4 R.Leonausko ir 2 V.Knystauto balandžiai.

Pirmą vietą finaliniame skrydyje užėmė R.Leonausko balandis ir pelnė pagrindinį piniginį prizą 100 000 zl.

Sveikiname čempioną R.Leonauską!!!!!

 

 
 
Sezono uždarymas

 
 

             Dėl Lietuvos Čempionato pakeitimų

 

Šiais metais dėl karantino reikalavimų Lietuvoje ir paukščių gripo Lenkijoje, buvo nukelta balandžių varžybų iš Lenkijos teritorijos pradžia, todėl buvo pakeistos Lietuvos čempionato taisyklės. Rezultatai skaičiuojami ne iš visų, o iš 7 skrydžių (beje Lenkijos GMP irgi skaičiuojama ne iš visų skrydžių). Klubai suplanavo skirtingą kiekį skrydžių (Vilniaus klubas 11, kiti klubai  po 10), skirtingų atstumų skrydžius (pvz. Kaunas, Alytus 4 skrydžius virš 500 km, kiti klubai po 3). Ankstesniais metais buvo nusiskundimų kad Klaipėdos ir Šiaulių klubams mažesni, o Vilniaus klubui buvo didesni tų pačių kategorijų skrydžiai. Todėl šias metais  parinkti įskaitiniai Lietuvos čempionato skrydžiai, kurių vidutiniai klubų atstumai yra panašaus ilgio. Prieš varžybas šiems taisyklių pakeitimams pritarė visų Lietuvos čempionate dalyvaujančių klubų pirmininkai. 

Nors klubų grafikai yra patvirtinti, tačiau dėl paukščių gripo židinių Lenkijoje, gali keistis paleidimo vietos (negavus leidimo paleisti balandžius numatytoje vietoje).  Todėl sumažinus įskaitinių skrydžių skaičių, palikta klubams galimybė esant būtinybei keisti varžybų grafiką ir atitikti Lietuvos čempionato reikalavimus.

Taisyklės pakeistos ne todėl kad vieni nugalėtų ar kiti pralaimėtų, bet atsižvelgiant į klubų sudarytus grafikus ir padėtį dėl paukščių gripo Lietuvoje ir Lenkijoje.

 

Sėmės skrydžiuose!

Lietuvos balandžių sporto federacijos valdybos pirmininkas Algis Kisielius

 

 
 
Organizuojamos varžybos

                               Organizuojamos varžybos

 

 

Jau 2 metus dalyvavome WORLD BEST PIGEON varžybose. Pasibaigus varžyboms 2019 m. sudėjau Alytaus ir
Kybartų, o 2020 m. - Alytaus, Kauno ir Kybartų klubų varžybų rezultatus į bendrą protokolą ir geriausius
balandžius nusiunčiau FCI dalyvauti minėtose varžybose. Jei atitksime minėtų varžybų reikalavimus
planuojame dalyvauti ir šiemet.
Kad siunčiami FCI rezultatai įgautų oficialią reikšmę, Kauno, Alytaus ir Kybartų klubų atstovų susirinkime
nutarėme, organizuoti šių 3 klubų bendras varžybas, kad geriausi balandžiai galėtų atstovauti Lietuvai
WORLD BEST PIGEON 2021 varžybose (dalyvautų šių varžybų nugalėtojai, nes Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus
klubų varžybų rezultatai neatitiks reikalavimų).

 

 

 

GERIAUSIO BALANDŽIO 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

 

Varžybose dalyvauja  Kauno, Alytaus ir Kybartų klubai, sudarant bendrą varžybų protokolą. 

Skrydžių protokolas skaičiuojamas 1:5 t.y. 20 % balandžių.

Taškus komandai pelno pirmi 5 balandžiai.

Taškai komandai skaičiuojami pagal šią formulę:

K=(B-C)/D*100+V/10 

B - 20% balandžių

C - balandžio vieta

D - balandžių skaičius

V - bazinis atstumas

Balandžių įskaitoje rezultatai skaičiuojami bendroje įskaitoje ir pagal kategorijas. Nugali balandžiai:

Bendroje įskaitoje – daugiausiai kartų buvę procentuose ar surinkę mažiausią koeficientą (buvę vienodą kartų procentuose).

A kategorijoje – 5 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 5 mažiausi koeficientai). 

B kategorijoje - 4 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 4 mažiausi koeficientai).

C kategorijoje - 3 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 3 mažiausi koeficientai). 

D kategorijoje – parenkami 6 geriausi skrydžiai iš A, B ir C kategorijų.

Apdovanojamos 3 geriausios komandos susumavus visų skrydžių rezultatus, po 3 bendros įskaitos, A, B, C  ir D kategorijos geriausius balandžius ir 3 geriausi 2020 m. žiedais balandžiai.

Geriausi A, B, C ir D kategorijų balandžiai dalyvauja WORLD BEST PIGEON

 
 
2021m. varžybų sezonas pradžia

                          Varžybų sezonas prasideda

 

 

Š.m. gegužės 30 d. Alytaus, Kauno ir Kybartų klubams planuojamas skrydis iš Gižycko. Klubų pirmininkai pakoregavo grafiką (pridedamas). Paleidimo vietos gali keistis dėl padėties Lenkijoje dėl paukščių gripo. Prieš kiekvieną skrydį paleidimo vietose bus derinama ir negavus leidimo paleisti (tikėsimės kad to neatsitiks) ieškosime kitos vietos. Gegužės 29 d. mašina iš Kauno išvažiuoja 15 val., iš Alytaus – 16.40, iš Kybartų – 18.10. 

Taip pat greitu laiku bus paskelbtos Lietuvos čempionato taisyklės, suderintos su dalyvaujančių klubų pirmininkais.

 

 2021m. Kauno,Alytaus,Kybartų klubų varžybų grafikas

 
 
world best pigeon

                                WOLRD BEST PIGEON

 

2020 m. FCI (Tarptautinė sportinių balandžių federacija) antrąkart organizavo Geriausio pasaulio balandžio varžybas. Šiais metais šiose varžybose dalyvavo 18 šalių atstovai. Varžybų sąlygas (skrydyje privalo dalyvauti bent 20 balandininkų, trumpuose ir vidutiniuose skrydžiuose 250 balandžių, o ilguose skrydžiuose 150 balandžių), atitiko Alytaus, Kauno ir Kybartų klubai. Dalyvavome 4 kategorijose: trumpų (100-400 km.), vidutinių (300-600 km), ilgų skrydžių (virš 500 km) ir all round kategorijoje (pasirenkami 6 geriausi skrydžiai iš trumpų, vidutinių ir ilgų skrydžių). Lietuvai atstovavo 5 A.Baniulio, po 3 N.Kvietkausko ir T.Svenciūno ir 1 R.Ūso balandis. Geriausiai pasirodė N.Kvietkausko balandis ilgų skrydžių kategorijoje užėmęs 25 vietą iš 48 šioje kategorijoje dalyvavusių balandžių. 

 

World Best Pigeon rezultatai

 
 
2021 m. varžybų grafiko projektas

            LBSF 2021m. varžybų grafiko projektas

 

Š. m. sausio 23 d. Alytaus, Kauno ir Kybartų klubų pirmininkai

 

su  klubų atstovais, parengė 2021 m. varžybų grafiko projektą.

 

                   Grafiko projektas( I variantas,II variantas) 

 

 
 
2020 m. apdovanojimai

                        

                    2020 m. sezono uždarymas

 

 

 

2020 m. spalio 17 d.  sportinių balandžių mėgėjai ir jiems prijaučiantys susirinkome Seirijuose ir 5 kartą kartu užbaigėme sportinių balandžių sezoną. Šiais metais uždaryme dalyvavo visų 6 Lietuvos balandžių sporto federacijai priklausančių klubų atstovai. 

Dėl  COVID-19 problemų sezonas pavasarį prasidėjo šiek tiek vėliau nei planavome, bet manau pagal esamą padėtį Lietuvoje ir Europoje, varžybas pavyko pravesti pakankamai gerai. Dauguma klubų suorganizavo po 10 skrydžių. Vilniaus ir Klaipėdos klubai organizavo ir jauniklių varžybas. 

Uždarymo metu pateikiau darbus, kuriuos šiais metais atlikome ir ką dar planuojame atlikti. Ne visi dalyvavo sezono uždaryme, tad trumpai pristatysiu ką nuveikėme ar dar liko nuveikti 2020 m.

Balandžių žiedų užsakymas 2020 m. (paso eskizo paruošimas, žiedų skaičiaus iš klubų surinkimas, ,,Bricon,, sistemų ir žiedų užsakymas). Žiedus ir pasus užsakant su gamintoju apsikeičiau 46 elektroniniais laiškais; 

Vakcinos užsakymas, sąrašų su adresais sudarymas ir pateikimas veterinarijos tarnybai;

Metinių ataskaitų pateikimas Mokesčių inspekcijai ir Registrų centrui;

 Informacijos paruošimas ir talpinimas Federacijos puslapyje;

Sezono uždarymo organizavimas, medžiagos uždarymui parengimas, LČ taurių užsakymas;

Lietuvos dalyvavimas geriausio pasaulio balandžio varžybose (rezultatų suskaičiavimas ir pateikimas FCI);

Susirašinėjimas su FCI; 

Lietuvos čempionato varžybų organizavimas, rezultatų paskaičiavimas;

Kauno, Alytaus, ir Kybartų klubų varžybų organizavimas (mašinos parengimas varžyboms, varžybų grafiko ir sąmatos sudarymas, veterinarijos sertifikatų išėmimas, balandžių paleidimo suderinimas su Lenkijos klubų atstovais dėl dalyvavimo balandžių paleidime....).

Aišku norėtųsi kad daugiau žmonių prisidėtų prie Federacijos atliekamų darbų, pateiktų informacijos apie sportinius balandžius, kurią galima būtų patalpinti svetainėje, gal būt išversti FCI statutą ar FCI varžybų taisykles......

Uždarymo metu buvo apdovanoti Lietuvos čempionato, Alytaus, Kybartų ir Klaipėdos klubų ,,Vienybės,, varžybų geriausių balandžių ir komandų treneriai. Taip pat padėkota vairuotojams ir balandininkams padėjusiems organizuoti varžybas.

Uždarymo metu taip pat pateikiau suskaičiuotus Lietuvos balandžių rezultatus ,,Geriausio pasaulio balandžio,, varžyboms. Šiais metais sudarėme Alytaus, Kauno ir Kybartų klubų bendrą varžybų protokolą. A,  B, C ir D kategorijų po tris geriausius balandžius pateiksime minėtoms varžyboms. Kai kurie balandžiai prizines vietas užėmė keliose kategorijose, todėl reiks išrinkti kuris balandis ir kokioje kategorijoje dalyvaus.  

2020 m. pasitaikė ir sunkumų. Užsakant žiedus 2020 m., gamintojas Kybartų klubo žiedus atsiuntė kitos spalvos, tačiau susisiekus su gamintoju, gana operatyviai ištaisė klaidą ir pagamino ir atsiuntė reikiamos spalvos žiedus.

Vykstant 2020 m. Alytaus, Kauno ir Kybartų klubų varžyboms, buvo sunkumai surenkant varžybų biudžetą, reiškiamos pastabos dėl varžybų organizavimo. 

Dėl varžybų organizavimo. Klaipėda su Šiauliais, Kaunas su Alytumi ir Kybartais, Vilnius atskirai organizuoja varžybas. Tokiu atveju valdybos pirmininkas turi visas 3 varžybas organizuoti? Klubų varžybų organizavimas nėra federacijos valdybos pirmininko darbas.

Šiuo metu dar sunku pasakyti koks bus ir ar bus 2021 m. sportinių balandžių sezonas. Tačiau tikėkime kad nugalėsime COVID-19 ir varžybos įvyks. Siūlau 2021 m. varžybų pravedimui Alytaus, Kauno ir Kybartų klubams išsirinkti po atstovą (teisėją, komisijos narį ar kitaip juos pavadinti), kurie pasidalintų darbais ir organizuotų 2021 m. varžybas, pagal klubų pirmininkų patvirtintą grafiką. 

 

Sėkmės 2021 m. varžybose ir būkime sveiki!

 

Lietuvos balandžių sporto federacijos valdybos pirmininkas Algis Kisielius

 

foto reportažas iš  LBSF apdovanojimų

 
 
LBSF

    LBSF ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

                                  Kaunas      2020. 02 .23 

 2020 m. vasario mėn. 23 d. įvyko Lietuvos balandžių sporto federacijos (LBSF) visuotinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Alytaus sportinių balandžių mėgėjų klubo ,,Startas” valdybos pirmininkas Algis Kisielius, Kauno sportinių balandžių mėgėjų klubo ,,Skrydis” valdybos pirmininkas Mindaugas Tiškus, Vilniaus sportinių balandžių mėgėjų klubo ,,Sidabrinis sparnas” valdybos pirmininkas Jaroslav Požarickij, Klaipėdos sportinių balandžių augintojų klubo ,,Viesulas” valdybos pirmininkas Arvydas Paulauskas, Šiaulių sportinių balandžių augintojų klubo ,,Žaibas” valdybos pirmininkas Rolandas Raščius ir Kybartų miesto sporto klubo ,,Sparnai” valdybos pirmininkas Juozas Snabaitis. Susirinkime 4 metų kadencijai išrinkta nauja LBSF valdyba: Algis Kisielius, Mindaugas Tiškus, Arvydas Paulauskas, Rolandas Raščius, Juozas Snabaitis, Algirdas Baniulis ir Arūnas Jurgaitis.

LBSF valdybos posėdyje buvo renkamas valdybos pirmininkas. Į valdybos pirmininkus pasiūlyti Arūnas Jurgaitis ir Algis Kisielius. Už A.Jurgaitį balsavo 1 valdybos narys (M.Tiškus), o už - A.Kisielių 4 valdybos nariai (A.Paulauskas, J.Snabaitis, R.Raščius, A.Baniulis). LBSF valdybos pirmininku išrinktas A.Kisielius.

A.Kisielius informavo apie Lietuvos balandžių dalyvavimą Geriausio pasaulio balandžio varžybose, FCI planuoja šias varžybas organizuoti kiekvienais metais. Posėdyje buvo pristatyti iš FCI gauti kvietimai dalyvauti Pasaulio čempionate Rumunijoje ir Europos čempionate Portugalijoje, taip pat pateikta informacija apie FCI kuriamą balandžių žiedų registrą.

Nutarta klubuose apsvarstyti galimybes dalyvauti minėtuose čempionatuose ir iki kovo 8 d. A.Kisieliui pateikti klubų nuomones, taip pat iki kovo 10 d. A.Jurgaičiui pateikti klubų sąrašus su išdalintų 2020 m. žiedų numeriais.

Tai pat buvo svarstomas 2020 m. Kauno, Alytaus, Kybartų ir Vilniaus klubų varžybų grafikas. A.Kisielius informavo kad yra galimybė paskutinį skrydį iš Vokietijos miesto Parchim vykdyti su Lenkijos Augustavo – Suvalkų klubu, taip sutaupant varžyboms skirtus pinigus. Po svarstymų buvo parengtas varžybų grafiko projektas, kurį klubai apsvarstys ir po to bus priimtas galutis variantas.

Buvo svarstomi pakeitimai Lietuvos čempionato taisyklėse. Nutarta skrydžių kategorijas skirstyti vadovaujantis Pasaulio geriausio balandžio varžybų taisyklėmis:

A kategorija skrydžiai nuo 95 km iki 315 km.

B kategorija skrydžiai nuo 285 km iki 630 km.

C kategorija skrydžiai virš 475 km.

 

Lietuvos balandžių sporto federacijos valdybos pirmininkas Algis Kisielius

 

nuoroda: Rumunijos derbis

               Europos čempionatas

               Geriausias balandis

 

 

 

 

 
 
LBSF pristatymas

     LBSF  2015-2019 m. pristatymas

             

                                                                                      spausti čia

 
 
1   2   sekantis  >>