NAUJIENOS
FCI nauja iniciatyva

FCI organizuoja ,,Pasaulio geriausio balandžio,,  varžybas. Varžybų reikalavimai (kriterijai) kaip ir olimpiadai: skrydyje privalo dalyvauti min 20 balandininkų, min 150 balandžių. Skirtumas nuo olimpiados, kad skaičiuojami rezultatai tik vienų 2019 metų, sumažintas įskaitinių skrydžių skaičius ir balandžių nereikia pristatyti į organizavimo vietą kaip olimpiadoje. Rezultatai suvedami tam tikroje programoje.

Lietuvos klubuose dalyvaujančių varžybose balandininkų skaičius nesiekia 20 balandininkų ir reikalavimo 20 dalyvių neatitinkame. Todėl norint dalyvauti varžybose, turime sudaryti bendrus kelių klubų skrydžių protokolus (pvz. Alytaus, Kauno ar Alytaus, Kauno ir Kybartų). 

Alytaus, Kybartų, Kauno ir kai kuriuos skrydžius Vilniaus klubas leido iš tų pačių paleidimo vietų. Tačiau Kauno klubas tik 2019 m. birželio 16 d. skrydyje iš Dobiegniew ir skrydyje iš Berlyno paleido balandžius tuo pačiu laiku kaip ir kiti klubai.

Lietuvos sportinių balandžių varžybose atitikome nustatytus reikalavimus sekančiuose skydžiuose: 

1,2,3 ir 4 skrydžiuose Alytaus ir Kybartų klubai; 

5 skrydyje Alytaus, Kybartų ir Kauno klubai;

7 ir 9 skrydžiuose Alytaus, Kybartų ir Vilniaus klubai;

11 skrydyje Alytaus, Kybartų, Kauno ir Vilniaus klubai.

Minėtuose skydžiuose, sudarant minėtų klubų bendrus varžybų protokolus (skaičiuojant bendrai rezultatus), Alytaus ir Kybartų klubų balandžiai galėtų dalyvauti C kategorijos (reikalavimus atitinkame 4 skrydžiuose)  ir visų skrydžių kategorijos (reikalavimus atitinkame 8 skrydžiuose) varžybose. Pabandžiau paskaičiuoti rezultatus ir priede pridedu, taip pridedu ir varžybų taisykles anglų ir išverstas į lietuvių kalbą.

spausti: VARŽYBŲ TAISYKLĖS

spausti: LIETUVOS REZULTATAI