BALANDŽIŲ SPORTAS

        Juozas Pauras                                      

                                               Paštiniai balandžiai Lietuvoje

 

 

  1933 metais nepriklausomos Lietuvos laikraštis „Karys“ rašė:

„Mūsų jaunutės kariuomenės pirmajį karvelyną įsteigė šarvuočių rinktinės leitenantas (dabar kapitonas) Ivanauskas 1923m. Daugiau nei 3 metus išlaikė karvelyną savo lėšomis. Karvelius ir patalpą taip pat įsigijo savo lėšomis. 1926m. buvo gautas pirmas avansas lesalui pirkti. Apie 70 št. karvelių kpt. Ivanauskas dovanojo krašto apsaugos ministerijai.Nuo to laiko jau oficiališkai buvo įsteigtas karo pašto karvelynas.“

 Taigi drąsiai galima teigti, kad pašto karveliai Lietuvoje 1923 metais jau egzistavo. Yra žinių, kad pašto karveliai tarpukario lietuvoje buvo auginami, bet klubų ar kitų organizacijų įsteigta nebuvo.To meto parodų kataloge buvo rašoma, kad iš Kauno į Vilkaviškį karvelis nuskrido per 90 minučių.

 Šalia Kauno, Linkuvos kaime karvelius augino pulkininkas Šova. Sakoma, kad pasitraukdamas į Vakarus jis išsivežė kelis geriausius pašto karvelius ir juos pakeliui išleisdavo informuodamas likusius Lietuvoje apie kelionės eigą. Paskutinį karvelį, kuris sėkmingai parskrido į Lietuvą, jis išleido Berlyne.

  Mūsų sporto veteranas Juozas Pauras (žr. foto viršuje) prisimena, kad karo metais Kaune Vokiečių okupacinė kariuomenė turejo didelę karvelidę. Didžiulis balandžių būrys kasdien sukdavo ratus šalia Žaliakalnio funikulieriaus.

  1970 metais  Kaune buvo įkurta Sportinių balandžių mėgėjų sekcija, subūrusi apie 10 narių. J.Pauro, V.Stanevičiaus, V.Blažinsko, P.Armono iniciatyva buvo pravestos pirmosios varžybos, paleidžiant balandžius iš Vilniaus.

1999 metais buvo įkurta Lietuvos sporto balandžių federacija, kuri yra tarptautinės organizacijos FCI (Federation Colombophile Internationale) narė. Organizacija vienija 56 valstybių sporto balandžių federacijas.Viso organizacijoje yra  160 000 balandininkų.

Lietuvoje šiuo metu veikia 6 klubai.Mūsų šalies atstovai sėkmingai dalyvauja pasaulio ir Europos sporto balandžių čempionatuose, neretai nustebindami savo rezultatais.

 Daug kas keitėsi per eilę metų.Atsirado modernūs elektroniniai balandžių varžybų apskaitos prietaisai. Atsidarius sienoms į Vakarus pasikeitė ir skrydžių kryptis.Vietoje Minsko, Smolensko ar Maskvos šiandien mes savo paukščių paleidimo taškais renkamės Lenkijos miestus, kartais siekdami Berlyną.

 Pašto balandžiai-mūsų istorijos dalis. Visada mielai dalyvaujame visuomeniniuose renginiuose, švenčių metu paleisdami šimtus savo augintinių. Plačiai nuskambėjęs menininkų G.ir N. Urbonų projektas “Vila Lituania” parodė, kad mūsų balandžiai gali būti ir politikų dėmesio centre.

  Tikiu, kad ir po daugelio metų bus pašto balandžių mylėtojų, kurie akies krašteliu visada seka dangų, kurie kiekvieną dieną laukia savo balandžių. Ar žinote tą  jausmą, kai jie grišta? Ir dar neaišku, kas tuo metu džiaugiasi labiau - balandis ar jo šeimininkas.