BALANDŽIŲ SPORTAS » VARŽYBOS IR JŲ TAISYKLĖS

LIETUVOS SPORTINIŲ BALANDŽIŲ 2021 M.ČEMPIONATO 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

 

Lietuvos sportinių balandžių čempionato varžybose (toliau – varžybos) gali dalyvauti kiekvienas federacijos narys atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas.

Balandininkas norintis dalyvauti varžybose, iki pirmo Lietuvos čempionato skrydžio savo klubui pateikia iki 50 suaugusių balandžių sąrašą. Klubai iki pirmo Lietuvos čempionato skrydžio sąrašus atsiunčia federacijai elektroninio pašto adresu alkisielius@gmail.com. Balandininkai, kurių sąrašai pateikti po nurodyto termino, negalės dalyvauti varžybose. 

Varžybose balandininkas dalyvauja tik su balandžiais skrendančiais iš deklaruotų balandinių. Balandžiai turi būti sveiki, be matomų ligos požymių. Jei yra matomų ligos požymių balandis pašalinamas iš varžybų etapo.

Varžyboms balandžių skrydžių planą sudaro federacijos valdyba. Planas gali būti koreguojamas dėl paukščių gripo padėties Lenkijoje. Klubo varžybų plane nurodoma skrydžiai kurie bus skaičiuojami Lietuvos čempionate.

Pagrindas varžybų rezultatų skaičiavimui yra klubų skrydžių protokolai. Klubas, kuriame varžybose dalyvauja mažiau kaip 5 dalyviai, gali sudaryti bendrą varžybų skrydžių protokolą su artimiausiu klubu. 

Balandžių paleidimo faktą privalo užfiksuoti paleidėjas ir atžymėti Balandžių paleidimo patvirtinimo lape. Įvykus nenumatytiems atvejams (pvz. neatvykus paleidėjui), galima balandžius paleisti ir be paleidėjo. Tokiu atveju Balandžių paleidimo patvirtinimo lape privaloma atsižymėti artimiausioje degalinėje, uždedant degalinės antspaudą ir datą bei laiką.

Klubų skrydžių protokolai skaičiuojami 1:5 t.y. 20 % balandžių.

Varžybose rezultatai skaičiuojami pagal kategorijas:

A kategorijos skrydžiai nuo 95 km iki 450 km (bazinis klubo atstumas)

B kategorijos skrydžiai nuo 285 km iki 660 km (bazinis klubo atstumas)

C kategorijos skrydžiai virš 475 km (bazinis klubo atstumas)

Varžybų taškai skiriami su 20 % kritimu, pirmas balandis gauna:

A kategorijos skrydžiuose  – 50 tšk;

B kategorijos skrydžiuose  – 65 tšk;

C kategorijos skrydžiuose –  80 tšk.

Paskutinis balandis patekęs į procentus gauna 80 % pirmo balandžio taškų.

Taškus komandai pelno pirmi 5 balandžiai įtraukti į 50 balandžių sąrašus.

Taškai komandai skaičiuojami pagal šią formulę:

 

LČ=A-(Bx(C-1))/(D-1)

 

A – taškai skiriami priklausomai nuo skrydžio atstumo:

A kategorijos skrydžiuose– 50 tšk;

B kategorijos skrydžiuose– 65 tšk;

C kategorijos skrydžiuose –  80 tšk.

B – 20% A taškų,

C – balandžio vieta,

D -20% balandžių skaičius 

 

Balandžių įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal kategorijas. Nugali balandžiai:

A kategorijoje – 5 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 5 mažiausi koeficientai). 

B kategorijoje - 4 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 4 mažiausi koeficientai).

C kategorijoje - 3 skrydžius taškuose ir surinkę mažiausią koeficientą (skaičiuojami 3 mažiausi koeficientai). 

Klubai savo skrydžių protokolus pateikia el. paštu alkisielius@gmail.com.

Pretenzijos dėl pastebėtų klaidų rezultatų skaičiavimuose pateikiamos iki sekančio skrydžio, vėliau rezultatai nėra taisomi.

Apdovanojamos 3 geriausios komandos susumavus visų skrydžių rezultatus, po 3 geriausias komandas iš skrydžių A, B, C kategorijose, taip pat po 3 A, B, C kategorijos geriausius Lietuvos balandžius.

Varžybų metu iškilus klausimams neaptartiems šiose taisyklėse, sprendžia federacijos valdyba.