BALANDŽIŲ SPORTAS » VARŽYBOS IR JŲ TAISYKLĖS

 LIETUVOS SPORTINIŲ BALANDŽIŲ 2020 M.ČEMPIONATO 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

 

 1. Lietuvos sportinių balandžių čempionato varžybose (toliau – varžybos) gali dalyvauti kiekvienas federacijos narys atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas.

 2. Balandininkas norintis dalyvauti varžybose, iki 2020 m. gegužės mėn. 30 d. savo klubui pateikia iki 50 suaugusių balandžių sąrašą. Klubai ir jų nariai iki gegužės mėn. 31 d. sąrašus atsiunčia federacijai elektroninio pašto adresu alkisielius@gmail.com Balandininkai, kurių sąrašai pateikti po nurodyto termino, negalės dalyvauti varžybose. 

 3. Varžybose balandininkas dalyvauja tik su balandžiais skrendančiais iš deklaruotų balandinių. Balandžiai turi būti sveiki, be matomų ligos požymių. Jei yra matomų ligos požymių balandis pašalinamas iš varžybų etapo.

 4. Varžyboms balandžių skrydžių planą sudaro federacijos valdyba. 

 5. Pagrindas varžybų rezultatų skaičiavimui yra klubų skrydžių protokolai. Klubas, kuriame varžybose dalyvauja mažiau kaip 5 dalyviai, gali sudaryti bendrą varžybų skrydžių protokolą su artimiausiu klubu.

 6. Klubų skrydžių protokolai skaičiuojami 1:5 t.y. 20 % balandžių.

 7. Varžybose komandiniai rezultatai skaičiuojami pagal kategorijas:

A kategorijos skrydžiai iš Gižycko, Olsztyn, Kalvarija, Pagėgiai – 50 tšk

B kategorijos skrydžiai iš Grudziadz , Savaiki – 65 tšk;

C kategorijos skrydžiai iš Dobiegniew, Berlyno (ar Slubicės) –  80 tšk.

 1. Varžybų taškai skiriami su 20 % kritimu, pirmas balandis gauna:

 2. skrydžiuose iš Gižycko, Olsztyn, Kalvarija, Pagėgiai – 50 tšk;

 3. skrydžiuose iš Grudziadz , Savaiki – 65 tšk;

 4. skrydžiuose iš Dobiegniew, Berlyno (ar Slubicės) –  80 tšk.

Paskutinis balandis patekęs į procentus gauna 80 % pirmo balandžio taškų.

 1. Balandininkas varžybose dalyvauja tik su viena komanda.

 2. Taškus komandai pelno pirmi 5 balandžiai įtraukti į 50 balandžių sąrašus.

 3. Taškai komandai skaičiuojami pagal šią formulę:

 

=

A

     

 

 

B*(C-1)

   

(D-1)

 

 

 • A – taškai skiriami priklausomai nuo skrydžio atstumo:

 • Skrydžiuose iš Gižycko, Olsztyn, Pagėgiai – 50 tšk;

 • Skrydžiuose iš Grudziadz, Savaiki– 65 tšk;

 • Skrydžiuose iš Dobiegniew, Pszczelnik ir Berlyno (ar Slubicės) –  80 tšk.

 • B – 20% A taškų,

 • C – balandžio vieta,

 • D -20% balandžių skaičius 

 

 1. Balandžių įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal kategorijas. Nugali balandžiai:

A kategorijoje (nuo 95 km iki 420 km) – 5 skrydžiuose surinkę mažiausią koeficientą (5 skrydžius konkursuose). 

B kategorijoje (nuo 285 km iki 660 km) - 4 skrydžiuose surinkę mažiausią koeficientą (4 skrydžius konkursuose). 

C kategorijoje (virš 475 km) - 3 skrydžiuose surinkę mažiausią koeficientą (3 skrydžius konkursuose). 


 

 1. Klubai savo skrydžių protokolus pateikia el. paštu alkisielius@gmail.com.

 2. Pretenzijos dėl pastebėtų klaidų rezultatų skaičiavimuose pateikiamos iki sekančio skrydžio, vėliau rezultatai nėra taisomi.

 3. Apdovanojamos 3 geriausios komandos susumavus visų skrydžių rezultatus, po 3 geriausias komandas iš skrydžių A, B, C kategorijose, taip pat po 3 A, B, C kategorijos geriausius Lietuvos balandžius.

 4. Varžybų metu iškilus klausimams neaptartiems šiose taisyklėse, sprendžia federacijos valdyba.